©2015 Nestlé Health Science
1
1
Alle auteurs- en intellectuele-eigendomsrechten op alle tekst, afbeeldingen en overige materialen op deze website zijn het eigendom van de Nestlé-groep of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag op deze website browsen en fragmenten afdrukken en downloaden naar een harde schijf zodat u ze kunt distribueren onder andere personen. Dit mag u alleen doen indien u alle auteursrechtelijke en overige eigendomsinformatie en de bovenstaande handelsmerkinformatie intact laat in deze kopieën. U mag geen enkel verveelvoudigd deel van deze website verkopen of distribueren voor commercieel gewin en aanpassen of opnemen in andere werken, publicaties of websites.

De handelsmerken, logo’s, tekens en servicemerken (gezamenlijk “Handelsmerken”) op deze website zijn eigendom van de Nestlé-groep. Niets op deze website dient te worden beschouwd als toekenning van een licentie of recht om een op deze website weergegeven Handelsmerk te gebruiken. Het is ten strengste verboden om de op deze website weergegeven Handelsmerken of andere content op deze website te gebruiken/misbruiken, tenzij zoals is vastgelegd in deze algemene voorwaarden. U wordt ook erop geattendeerd dat de Nestlé-groep intellectuele-eigendomsrechten op agressieve wijze zal handhaven, voor zover wettelijk is toegestaan, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging van ernstige misdrijven.