©2015 Nestlé Health Science
1
1
All copyright och andra immateriella rättigheter i all text, bilder och annat material på denna webbplats tillhör Nestlé Group eller används med tillstånd från respektive ägare.

Du har tillstånd att använda denna webbplats och skriva ut utdrag samt ladda ned till en hårddisk i syfte att distribuera till andra individer. Detta får endast göras med förbehållet att all information om upphovsrätt och annan äganderättsinformation bibehålls intakt och att ovan angivna varumärkesinformation finns med på alla sådana reproduktioner. Ingen reproduktion av någon del av denna webbplats får säljas eller distribueras i vinstsyfte och får inte heller ändras eller införlivas i något annat arbete, publikation eller webbplats.

De varumärken, loggor, karaktärer och servicemärken (sammantaget ”Varumärken”) som visas på denna webbplats tillhör Nestlé Group. Inget som finns på denna webbplats ska tolkas som ett beviljande av licens eller rättighet att använda något av varumärkena som visas på denna webbplats. Din användning/felanvändning av de varumärken som visas på denna webbplats, eller något annat innehåll på denna webbplats, förutom enligt vad som anges i dessa villkor, är absolut förbjudet. Du informeras även härmed om att Nestlé Group kraftfullt kommer hävda sina immateriella rättigheter med lagens alla medel, inklusive åtal för svårare överträdelser.