Welkom op onze Website! We hopen dat u tevreden bent over uw webervaring.
Nestlé Health Science vindt het erg belangrijk om het vertrouwen van gebruikers van ons Compat Ella®-trainingscentrum te behouden. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website.
  1. Acceptabel gebruik
We nodigen u uit om onze Website te onderzoeken en, waar mogelijk, hieraan een bijdrage te leveren via bijvoorbeeld vragen, posts en multi-mediacontent (zoals foto’s en video’s).
Gebruik van de Website en gepost materiaal mag echter op generlei wijze illegaal of beledigend zijn. U mag niet:
(a) de privacyrechten van anderen schenden;
(b) inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten;
(c) uitspraken doen die lasterlijk zijn (waaronder jegens Nestlé Health Science), verband houden met pornografie, een racistisch of xenofobisch karakter hebben, haat zaaien of tot geweld of onrust aanzetten;
(d) bestanden uploaden die virussen bevatten of tot veiligheidsproblemen leiden; of
(e) anderszins de integriteit van de Website in gevaar brengen
Nestlé Health Science kan illegaal of beledigend geachte content van de Website verwijderen.
  1. Gegevensbescherming
Onze privacy kennisgeving is van toepassing op persoonsgegevens of materiaal dat op deze Website wordt gedeeld. Klik hier voor meer informatie.
  1. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken, op materiaal dat door of namens Nestlé Health Science op de Website wordt gepubliceerd (zoals tekst en afbeeldingen), zijn eigendom van Nestlé Health Science of de licentiegevers van Nestlé Health Science.
U mag fragmenten van de Website voor persoonlijk (dus niet-commercieel) gebruik verveelvoudigen, op voorwaarde dat u alle intellectuele-eigendomsrechten intact houdt en respecteert, met inbegrip van auteursrechtelijke informatie die mogelijk in dergelijke content wordt weergegeven (zoals © 2015 Nestlé Health Science).
  1. Aansprakelijkheid
Hoewel Nestlé Health Science redelijkerwijs alles in het werk stelt om materiaal op de Website nauwkeurig te houden en onderbrekingen te voorkomen, zijn we niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, onderbrekingen, stopzetting of andere gebeurtenissen waardoor u mogelijk schade lijdt, zowel direct (zoals computerstoring) als indirect (zoals winstderving). U vertrouwt op eigen risico op materiaal op deze Website.
Deze Website kan koppelingen naar websites buiten Nestlé Health Science bevatten. Nestlé Health Science heeft geen zeggenschap over dergelijke websites van derden, hoeft deze websites niet te onderschrijven en accepteert geen verantwoordelijkheid voor deze websites, met inbegrip van de content, nauwkeurigheid of werking hiervan. Daarom adviseren we u de juridische informatie op dergelijke websites van derden goed door te lezen, bijvoorbeeld hoe u op de hoogte kunt blijven van wijzigingen in deze informatie.
U bent mogelijk beheerder van een website van derden en wilt een koppeling naar deze Website opnemen. In dat geval maakt Nestlé Health Science geen bezwaar tegen een dergelijke koppeling, op voorwaarde dat u de exacte URL voor de homepage van deze Website gebruikt (bijvoorbeeld geen deep linking) en op generlei wijze suggereert dat u bent gelieerd aan of wordt onderschreven door Nestlé Health Science. U mag geen “framing” of soortgelijke praktijken gebruiken en dient ervoor te zorgen dat de Website via de koppeling wordt geopend in een nieuw venster.
  1. Contact opnemen
Deze Website wordt beheerd door Nestlé Health Science SA, Route de la Corniche 3, CH-1108 Epalinges. CH-550.1.080.023-7, kanton Vaud.
Als u vragen of opmerkingen over de Website hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen.
  1. Wijzigingen
Nestlé Health Science behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. We adviseren u deze pagina regelmatig te bezoeken zodat u deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie kunt doorlezen.
  1. Toepasselijk recht en jurisdictie
Nestlé Health Science verklaart niet dat het materiaal en de informatie in het Compat Ella®-trainingscentrum gepast of beschikbaar zijn in alle landen of talen. Alle pagina’s zijn opgesteld onder verwijzing naar de Zwitserse wetgeving, dat als enige van toepassing is op het Compat Ella®-trainingscentrum. Gemakshalve is de Website in het Engels gemaakt en naar andere talen vertaald. Indien het Engels echter op enigerlei wijze afwijkt van een vertaling, geldt de Engelse versie. U stemt ermee in dat alle geschillen of vorderingen ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Website en/of toepassing onder de Zwitserse wetgeving vallen en worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het kanton Vaud, Zwitserland.
Copyright © 2015 Nestlé Health Science.
1
1