Onderhouden
1
1
Gebruik Compat Ella® niet indien er een storing is aan het apparaat of in de software. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nestlé Health Science.

Compat Ella® bevat geen onderdelen die de gebruiker kan repareren.

Vereist service-interval: elke 5 jaar of eerder indien de batterij snel haar lading verliest.
  1. cleaning.jpg
    Reinigen
  2. servicing.jpg
    Onderhouden