Översikt över intervalläge
1
1
Detta avsnitt är endast avsett för avancerade användare som behöver förstå hur Compat Ella® programmeras för intervalläge. Se videon för att lära dig att använda intervalläget.