Ansvarsfriskrivning
Nestlé Health Science framhåller inte att påståenden i materialet är passande eller att informationen på Compat Ella® utbildningscenter stödjer alla nationella riktlinjer eller språk. Alla sidor är formulerade med hänsyn till Schweizisk lag, som är den tillämpliga lagstiftningen för ”Compat Ella utbildningscenter”. För att underlätta för dig har denna webbplats skapats på engelska och översatts till andra språk. Om någon diskrepans upptäcks mellan engelskan och andra språk är det den engelska delen som är gällande.

Du godkänner härmed att eventuella tvister eller krav som uppstått på grund av eller i samband med denna webbplats och/eller tillämpning skall regleras av Schweizisk lag och överlämnas till dem med exklusiv behörighet, domstolarna i kantonen Vaud, Schweiz.

Copyright © 2015 Nestlé Health Science.
1
1