Användarinställningar
1
1
Se denna video för att lära dig komma åt och ändra användarinställningar.
  1. user-settings.jpg
    Användar-
    inställningar
  2. keypad-lock.jpg
    Knappsatslås