Välkommen till vår webbplats! Vi hoppas att du har glädje av din online-upplevelse.
Nestlé Health Science är angelägen om ett fortsatt förtroende hos dig som använder vårt Compat Ella® utbildningscenter. Villkoren som anges nedan reglerar din användning av webbplatsen.
  1. Godtagbar användning
Utforska gärna vår webbplats och bidra gärna med material såsom frågor, inlägg och multimediainnehåll (t.ex. bilder, video) där så är möjligt.
Användningen av webbplatsen och material som postas här får dock inte vara olagligt eller stötande på något vis. Du bör tänka på att inte:
(a) kränka någon annans personliga integritet
(b) inkräkta på immateriella rättigheter
(c) göra uttalanden som är nedsättande (inklusive om Nestlé Health Science), pornografiska, rasistiska eller främlingsfientliga, sprider hat eller uppmanar till våld eller oroligheter
(d) laddar upp filer som innehåller virus eller kan leda till säkerhetsproblem
(e) på annat sätt äventyra webbsidans integritet
Observera att Nestlé Health Science kan komma att radera innehåll från webbsidan som de anser kan vara olagligt eller stötande.
  1. Dataskydd
Vårt integritetsmeddelande gäller all personlig information och material som delas på denna webbplats. Lär dig mer här
  1. Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken, i material som publiceras på webbplatsen av eller på uppdrag av Nestlé Health Science (t.ex. text eller bilder) ägs av Nestlé Health Science eller dess licensgivare.
Du får reproducera utdrag från webbplatsen för eget personligt bruk (dvs. icke-kommersiell användning) givet att du bibehåller och respekterar alla immateriella rättigheter, inklusive eventuella meddelanden om upphovsrätt som visas i det materialet (t.ex. © 2015 Nestlé Health Science).
  1. Ansvarsskyldighet
Även om Nestlé Health Sciences intention är att allt material på denna webbplats skall vara korrekt och att inga driftstörningar skall uppstå är vi inte ansvariga för felaktig information, störningar, avbrott eller andra händelser som kan orsaka skador för dig, antingen direkt (t.ex. datorproblem) eller indirekt (utebliven vinst). Tilltro till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser utanför Nestlé Health Science. Nestlé Health Science har ingen kontroll över tredjeparts webbplatser eller åsikter. Nestle Health Science tar inte ansvar för deras innehåll, tillförlitlighet eller funktion. På grund av detta omber vi dig att noga granska den juridiska informationen för sådana tredjeparts webbplatser, inklusive att du informerar dig om eventuella förändringar.
Om du har en tredjeparts webbsida och vill länka den till den här webbsidan går det bra, under förutsättning att du använder den exakta url-adressen till webbplatsens startsida (d.v.s. inga djuplänkar) och att du inte på något vis antyder att du är ansluten till eller stöds av Nestlé Health Science. Du får inte använda ”ramar” eller liknande tekniker och måste se till att länken till webbplatsen öppnas i ett nytt fönster.
  1. Kontakta oss
Denna webbplats drivs av Nestlé Health Science SA, Route de la Corniche 3, CH-1108 Epalinges. CH-550.1.080.023-7, Canton of Vaud.
Om du har frågor eller kommentarer rörande webbplatsen är du välkommen att kontakta oss
  1. Ändringar
Nestlé Health Science förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Återkom till denna sida regelbundet för att granska användarvillkoren och eventuell ny information.
  1. Tillämplig lag och jurisdiktion
Nestlé Health Science påstår inte att materialet och informationen på Compat Ella® utbildningscenter är passande eller tillgängliga i alla nationella områden eller på alla språk. Alla sidor är formulerade med hänsyn till Schweizisk lag, som är den enda som är tillämplig för ”Compat Ella utbildningscenter”. För att underlätta för dig har denna webbplats skapats på engelska och översatts till andra språk. Om någon diskrepans upptäcks mellan engelskan och andra språk är det den engelska delen som är gällande. Du informeras härmed om att eventuella tvister eller krav som uppstått på grund av eller i samband med denna webbplats och/eller tillämpning skall regleras enligt Schweizisk lag och överlämnas till dem med exklusiv behörighet, domstolarna i kantonen Vaud, Schweiz.
Copyright © 2015 Nestlé Health Science.
1
1