Knappsats
1
0
help-mika.pngFörklara för Mika hur knappsatsen används: dra och släpp knappsatsens knappar till rätt plats. Du kan klicka på «i» för att få hjälp.
 • icons-on.png
 • icons-start.png
 • icons-reglages.png
 • icons-circuit.png
 • icons-delete.png
 • icons-less.png
 • icons-ml.png
 • icons-plus.png
 • icons-info.png
 • one
 • two
 • three
 • four
 • five
 • six
 • seven
 • eight
 • nine
 • Xarrow

  Tryck och håll in under 2 sekunder för att sätta på eller stänga av pumpen.

 • Xarrow

  Tryck för att starta eller pausa en nutritionsbehandling eller för att skjuta upp ett larm (snooze).

 • Xarrow

  Tryck flera gånger för att bläddra igenom pumpinställningarna, t.ex. larmvolym.

 • Xarrow

  Tryck och håll in under 2 sekunder för att aktivera autopåfyllning.

  Tryck igen för att avsluta autopåfyllning i förtid.

 • Xarrow

  Tryck för att återställa värdet till standardvärdet eller 0.

 • Xarrow

  Tryck för att minska värden.

  Tryck och håll in + och - samtidigt för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

 • Xarrow

  Tryck flera gånger för att bläddra mellan hastighets-, volym- och intervallprogrammering.

 • Xarrow

  Tryck för att öka värden.

  Tryck och håll in + och - samtidigt för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

 • Xarrow

  Tryck flera gånger för att bläddra igenom information om nutritionsbehandlingen.
  Tryck och håll in för att komma åt rullande 30-dagars volymhistorik för näringstillförsel.

Fel. Försök med en annan knappsatsknapp.

Innehållet på den här sidan kan bara ses i en ipad /dator.
 1. keypad-2.png
  Knappsats
 2. icons-pump-status.png
  Pumpstatus

Du har slutfört den här övningen.