Nutritionsbehandling med ”Målvolym”
0
0
practice-anna.pngAnvänd muspekaren med Compat Ella®-simulatorn för att hjälpa Anna. Se till att utföra alla uppgifter som står till höger. Du kan klicka på «i» för att få hjälp.
keypad-learn.png
 • set-rate_0.gif
 • set-rate_0.gif
  500-volumegiven.png500-thistherapy.png
  1000-cumulative-1.png1000-volume-1.png
  1000.png
  00-volume.png
 • 0-volumegiven.png0-thistherapy.png
 • therapy-reset-1.pngtherapy-reset-2.pngtherapy-reset-3.pngset-rate_0.gif
 • 0-volume.png0-cumulative.png
 • hold-to-start-priming-hall.pnghold-to-start-priming-strata.pnghold-to-start-priming-1.png
 • hold-to-start-priming-1.pngpriming-1.pngpriming-2.pngpriming-3.pngpriming-4.pngpriming-1.pngpriming-2.pngpriming-3.pngpriming-4.pngend-of-priming_1.gif
 • adjust-feeding.gif
  0
  therapy-reset.gif
 • set-volume.gif
  0
  cont-volume.png
 • 120-volume.gif
 • Zone 1
 • Zone 2
 • Zone 3
 • Zone 4
 • Zone 5
 • Zone 6
 • Zone 7
 • Zone 8
 • Zone 9

Du behöver inte göra detta.

 1. on-off.jpg
  På/av
 2. icons-cont.jpg
  Utan
  målvolym
 3. icons-500ml.jpg
  Med
  målvolym
 4. icon-adjust-therapy.jpg
  Ändra
  nutritions-
  behandling
 • Uppgifter:
 • 1

  Kontrollera mängd given volym

 • 2

  Nollställ mängd given volym

 • 3

  Fyll på aggregatet

 • 4

  Ställ in hastigheten till 120 ml/h

 • 5

  Ställ in volymen till 500 ml

 • 6

  Starta nutritionsbehandlingen

Tryck på icons-info.png för att se MÄNGD GIVEN VOLYM.
Tryck på icons-delete.png för att nollställa MÄNGD GIVEN VOLYM.
Tryck och håll in icons-circuit.png under 2 sekunder för att starta autopåfyllning.
Tryck på icons-circuit.png och icons-start.png för att avsluta autopåfyllning i förtid.
Tryck på icons-start.png för att bekräfta larmet PÅFYLLNING KLAR.
Använd icons-less.png och icons-plus.png för att ställa in flödeshastigheten för tillförseln av sondnäring.
Tryck på icons-ml.png för att komma till skärmen ANGE VOLYM.
Använd icons-less.png och icons-plus.png för att ställa in den totala volymen som ska ges till 500 ml.
Tryck på icons-start.png för att starta nutritionsbehandlingen.

Du har slutfört den här övningen.

Innehållet på den här sidan kan bara ses i en ipad/dator.