Service
1
1
Om hårdvaran eller mjukvaran slutar att fungera ska Compat Ella® inte användas. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé.

Compat Ella® har inga delar som kan underhållas av användaren. Ingen kalibrering krävs.

Intervall för obligatoriskt underhåll: vart 5:e år eller tidigare om batteriet inte längre kan laddas.
  1. cleaning.jpg
    Rengöring
  2. servicing.jpg
    Service