Skärmikoner
0
0
Utforska Compat Ellas skärm genom att peka på varje symbol med muspekaren.
icons-learn-i-2.png
 • icons-learn-1.jpg
 • icons-learn-charge.jpg
 • icons-learn-lock.png
 • icons-learn-4.png
 • icons-learn-alarms-1.jpg
 • icons-learn-alarms-2.png
 • icons-learn-number.png
 • icons-learn-black.pngicons-learn-green.pngicons-learn-red.png
 • icons-learn-ml-hr.jpgicons-learn-ml.jpgicons-learn-hr.jpg
 • icons-learn-message.png
 1. pump-front.jpg
  Pumpens
  framsida
 2. keypad-no-icons.jpg
  Knappsats
 3. icons.jpg
  Skärmikoner
 4. battery.jpg
  Batteri
 5. color-screens.jpg
  Pumpens
  status och
  färger
 6. pump-rear.jpg
  Pumpens
  baksida
 • Batterinivå
 • 4 streck betyder att batteriet är fulladdat.

 • Ansluten till nätström
 • Tid till full laddning = ca 6 timmar.

 • Knappsats låst
 • Knappsatsen är låst för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

 • Intervalläge aktiverat
 • Anger att pumpen körs i intervalläget.

  Intervalläge får endast aktiveras av utbildad vårdpersonal.

 • Behållaren med näringslösning är tom/luft i slangen
 • Visas när näringsbehållaren är tom eller det finns för mycket luft i systemet.

  Se larmavsnittet för mer information.

 • Larmindikator
 • Anger ett problem med nutritionsbehandlingen.

  Se larmavsnittet för mer information.

 • Huvudinformation
 • Visar alfanumeriska värden för programmering och larm.

 • Körikon med ocklusionsindikatorer
 • De gröna pilsegmenten tänds i sekvens när pumpen arbetar normalt.

  Den röda X-markeringen anger platsen för ocklusion eller blockering.

 • Enhet för huvudinformation
 • mL, hr eller mL/hr

 • Textmeddelanden
 • Ger blandad information om pumpstatus, programmering och larm.

Innehållet på den här sidan kan bara ses i en ipad /dator.