Vanliga larm
1
1
För muspekaren över skärmen och klicka på icons-plus.png för att ta reda på mer om larmen i Compat Ella®.
 • end-of-priming-500ml.gif

  PÅFYLLNING KLAR

  Compat Ella® har automatiskt matat fram en förinställd mängd sondnäring för att fylla slangen. Kontrollera slangen för att se att den är helt fylld. Om ytterligare påfyllning behövs kan autopåfyllningen upprepas.

 • alarm-2.gif

  AVSLUTAD NUTRITIONS BEHANDLING

  Den inställda totalvolymen har tillförts. Avsluta nutritionsbehandlingen eller starta en ny. OBS! Om ”MÄNGD GIVEN VOLYM” inte nollställs innan en ny nutritionsbehandling påbörjas, kan larmet för avslutad behandling utlösas i förtid.

 • PumpWaiting.gif

  PUMP VÄNTAR

  Compat Ella är i pausläge. Det har gått 2 minuter sedan senaste aktivitet. Återuppta matning eller stäng av pumpen. Förläng den inaktiva pausen med ytterligare 2 minuter genom att trycka på icons-start.png.

 • dooropen.gif

  DÖRR ÖPPEN

  Luckan på Compat Ella® är öppen eller luckans mekanism är skadad. Stäng luckan. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé om luckan är skadad.

 1. no-alarms.jpg
  Bekräfta
  larm
 2. common-alarms.jpg
  Vanliga
  larm
 3. admin-set-alarms.jpg
  Aggregatlarm
 4. battery-alarms.jpg
  Batterilarm
 5. other-alarms.jpg
  Andra larm