Algemene voorwaarden
Welkom in het Compat Ella®-trainingscentrum. We hopen dat u tevreden bent over uw webervaring.
De fabrikanten Compat® vinden het behoud van het vertrouwen van de gebruikers van het Compat Ella®-trainingscentrum (de Website) zeer belangrijk.  De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website.
  1. Acceptabel gebruik
We nodigen u uit om onze Website te onderzoeken en, waar mogelijk, hieraan een bijdrage te leveren via bijvoorbeeld vragen, posts en multi-mediacontent (zoals foto’s en video’s).
Gebruik van de Website en gepost materiaal mag echter op generlei wijze illegaal of beledigend zijn. U mag niet:
(a) de privacyrechten van anderen schenden;
(b) inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten;
(c) uitspraken doen die lasterlijk zijn ((waaronder jegens de fabrikanten Compat®)), verband houden met pornografie, een racistisch of xenofobisch karakter hebben, haat zaaien of tot geweld of onrust aanzetten;
(d) bestanden uploaden die virussen bevatten of tot veiligheidsproblemen leiden; of
(e) anderszins de integriteit van de Website in gevaar brengen
Compat® kan illegaal of beledigend geachte content van de Website verwijderen.
  1. Gegevensbescherming
Onze privacy kennisgeving is van toepassing op persoonsgegevens of materiaal dat op deze Website wordt gedeeld. Klik hier voor meer informatie.
  1. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken, op materiaal dat door of namens de fabrikanten Compat® op de website wordt gepubliceerd (bijv. tekst en afbeeldingen), zijn het eigendom van de fabrikanten Compat® of hun licentiegevers.
U mag fragmenten van de Website voor persoonlijk (dus niet-commercieel) gebruik verveelvoudigen, op voorwaarde dat u alle intellectuele-eigendomsrechten intact houdt en respecteert, met inbegrip van auteursrechtelijke informatie die mogelijk in dergelijke content wordt weergegeven (zoals © Compat®).
  1. Aansprakelijkheid
Hoewelwij redelijkerwijs alles in werk stellen om de nauwkeurigheid van het materiaal op onze Website te verzekeren en onderbrekingen te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor onnauwkeurige informatie, onderbrekingen, stopzetting of andere gebeurtenissen waardoor u mogelijk schade lijdt, zowel direct (bijv. computerstoringen) of indirect (bijv. winstderving).  U vertrouwt op eigen risico op materiaal op deze Website.
Deze Website kan koppelingen naar buiten Compat® bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites van derden, die niet noodzakelijkerwijs door ons worden onderschreven en we aanvaarden er geen aansprakelijkheid voor, met inbegrip van de content, de nauwkeurigheid of de functies ervan. Daarom adviseren we u de juridische informatie op dergelijke websites van derden goed door te lezen, bijvoorbeeld hoe u op de hoogte kunt blijven van wijzigingen in deze informatie.
U bent mogelijk beheerder van een website van derden en wilt een koppeling naar deze Website opnemen. In dat geval maken we geen bezwaar tegen een dergelijke koppeling, op voorwaarde dat u de exacte URL van de homepage van deze Website gebruikt (bijv. geen deep linking) en op generlei wijze suggereert dat u op enige wijze bent gelieerd aan of wordt onderschreven door de fabrikanten Compat®. U mag geen “framing” of soortgelijke praktijken gebruiken en dient ervoor te zorgen dat de Website via de koppeling wordt geopend in een nieuw venster.
  1. Contact opnemen
Heeft u vragen of opmerkingen over de Website, neem dan gerust contact met ons op.
  1. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wij adviseren u deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie.
  1. Toepasselijk recht en jurisdictie
Wij verklaren niet dat het materiaal en de informatie van de Website gepast of beschikbaar zijn in alle landen of talen. Alle pagina’s zijn opgesteld onder verwijzing naar de Zwitserse wetgeving, dat als enige van toepassing is op het Compat Ella®-trainingscentrum. Gemakshalve is de Website in het Engels gemaakt en naar andere talen vertaald. Indien het Engels echter op enigerlei wijze afwijkt van een vertaling, geldt de Engelse versie. U stemt ermee in dat alle geschillen of vorderingen ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Website en/of toepassing onder de Zwitserse wetgeving vallen en worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het kanton Vaud, Zwitserland.
Copyright © Compat®.
1
1