Bekräfta ett larm
1
1
Se videon för att lära dig bekräfta larm och återuppta matning.
 1. no-alarms.jpg
  Bekräfta
  larm
 2. common-alarms.jpg
  Vanliga
  larm
 3. admin-set-alarms.jpg
  Aggregatlarm
 4. battery-alarms.jpg
  Batterilarm
 5. other-alarms.jpg
  Andra larm