Ansvarsfriskrivning
Compat® tillverkare gör inga framställningar att materialet och informationen på Compat Ella® utbildningscenter är lämpliga eller tillgängliga i alla länder eller på alla språk.. Alla sidor är formulerade med hänsyn till Schweizisk lag, som är den tillämpliga lagstiftningen för ”Compat Ella® utbildningscenter”. För att underlätta för dig har denna webbplats skapats på engelska och översatts till andra språk. Om någon diskrepans upptäcks mellan engelskan och andra språk är det den engelska delen som är gällande.

Du godkänner härmed att eventuella tvister eller krav som uppstått på grund av eller i samband med denna webbplats och/eller tillämpning skall regleras av Schweizisk lag och överlämnas till dem med exklusiv behörighet, domstolarna i kantonen Vaud, Schweiz.

Copyright © Compat®
1
1