Avtal och villkor
Välkommen till Compat Ella® utbildningscenter. Vi hoppas att du har glädje av din online-upplevelse.
Compat® tillverkare är engagerande i att upprätthålla förtroendet med användare av Compat Ella® utbildningscenter (Webblplatsen). Villkoren som anges nedan reglerar din användning av webbplatsen.
  1. Godtagbar användning
Utforska gärna vår webbplats och bidra gärna med material såsom frågor, inlägg och multimediainnehåll (t.ex. bilder, video) där så är möjligt.
Användningen av webbplatsen och material som postas här får dock inte vara olagligt eller stötande på något vis. Du bör tänka på att inte:
(a) kränka någon annans personliga integritet
(b) inkräkta på immateriella rättigheter
(c) göra uttalanden som är nedsättande ((inklusive om Compat® tillverkare), pornografiska, rasistiska eller främlingsfientliga, sprider hat eller uppmanar till våld eller oroligheter
(d) laddar upp filer som innehåller virus eller kan leda till säkerhetsproblem
(e) på annat sätt äventyra webbsidans integritet
Observera att Compat® kan komma att radera innehåll från webbsidan som de anser kan vara olagligt eller stötande.
  1. Dataskydd
Vårt integritetsmeddelande gäller all personlig information och material som delas på denna webbplats. Lär dig mer här
  1. Immateriella rättigheter
All immaterialrätt, inklusive upphovsrätt och varumärken i material som publiceras av Compat® tillverkare eller för deras räkning på Webbplatsen (t.ex. text och bilder) ägs av Compat® tillverkare eller deras licensgivare.
Du får reproducera utdrag från webbplatsen för eget personligt bruk (dvs. icke-kommersiell användning) givet att du bibehåller och respekterar alla immateriella rättigheter, inklusive eventuella meddelanden om upphovsrätt som visas i det materialet (t.ex. © Compat®).
  1. Ansvarsskyldighet
Även om vi använder alla rimliga medel för att säkerställa att material på vår webbplats stämmer och för att undvika störningar, ansvarar vi inte för felaktig information, störningar, avbrott eller andra händelser som kan orsaka skada antingen på ett direkt sätt (t.ex. datorhaveri), eller på ett indirekt sätt (t.ex. förlust av vinster). Tilltro till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla länkar utanför Compat®. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser från tredje parter, ger dem inte nödvändigtvis vårt stöd, och accepterar inget ansvar för dem vad gäller deras innehåll, noggrannhet eller funktion. På grund av detta omber vi dig att noga granska den juridiska informationen för sådana tredjeparts webbplatser, inklusive att du informerar dig om eventuella förändringar.
Vi inte mot sådana länkar om du använder Webbplatsens exakta URL-adress (inga djupa länkar) och inte hävdar på något sätt att du är delaktig i eller godkänd av Compat® tillverkare. Du får inte använda ”ramar” eller liknande tekniker och måste se till att länken till webbplatsen öppnas i ett nytt fönster.
  1. Kontakta oss
kontakta oss gärna om du har några frågor eller kommentarer gällande webbplatsen.
  1. Ändringar
Vi förbehåller oss rättigheten att göra ändringar till användarvillkoren. Hänvisa till denna sida då och då för att granska dessa användarvillkor och all ny information.
  1. Tillämplig lag och jurisdiktion
Vi gör inga framställningar att materialet och informationen på Webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga i alla länder eller på alla språk. Alla sidor är formulerade med hänsyn till Schweizisk lag, som är den enda som är tillämplig för ”Compat Ella® utbildningscenter”. För att underlätta för dig har denna webbplats skapats på engelska och översatts till andra språk. Om någon diskrepans upptäcks mellan engelskan och andra språk är det den engelska delen som är gällande. Du informeras härmed om att eventuella tvister eller krav som uppstått på grund av eller i samband med denna webbplats och/eller tillämpning skall regleras enligt Schweizisk lag och överlämnas till dem med exklusiv behörighet, domstolarna i kantonen Vaud, Schweiz.
Copyright © Compat®.
1
1