Programmera en nutritionsbehandling med intervalläge
0
0
practice-lucas.pngAnvänd muspekaren med Compat Ella®-simulatorn för att hjälpa Lucas. Se till att utföra alla uppgifter som står i listan till höger. Du kan klicka på «i» för att få hjälp.
keypad-learn.png
 • set-rate.gif
 • iterval-actived.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-2.pnginterval-actived-1.pnginterval-actived-1.gif
 • set-rate-interval.gif
 • set-rate-interval.gif
  500-volumegiven-int.png500-thistherapy-int.png
  1000-cumulative-int.png1000-volume-int.png
  1000.png
  00-volume.png
 • 0-volumegiven-int-1.gif
 • therapy-reset-int-1.pngtherapy-reset-int-2.pngtherapy-reset-int-3.pngset-rate-interval.gif
 • 0-volume.png0-cumulative.png
 • hold-to-start-priming-int.pnghold-to-start-priming-1-int.png
 • hold-to-start-priming-1-int.pngpriming-1-int.pngpriming-2-int.pngpriming-3-int.pngpriming-4-int.pngpriming-1-int.pngpriming-2-int.pngpriming-3-int.pngpriming-4-int.pngend-of-priming_1-int.gif
 • adjust-feeding-int.gif
  0
  therapy-reset-int.gif
 • set-bolus.png
  0
 • set-int-8.png
  0:15
 • set-tot-vol.gif
  0
  cont-set-tot.gif
 • 1500-start-pause.gif
 • Zone 1
 • Zone 2
 • Zone 3
 • Zone 4
 • Zone 5
 • Zone 6
 • Zone 7
 • Zone 8
 • Zone 9

Du behöver inte göra detta.

 • Uppgifter att utföra:
 • 1

  Ställ in pumpen i intervalläge

 • 2

  Kontrollera mängd given volym

 • 3

  Nollställ mängd given volym

 • 4

  Fyll på aggregatet

 • 5

  Ställ in hastigheten till 120 ml/h

 • 6

  Ställ in bolusdos till 500 ml

 • 7

  Ställ in intervallet till 8 timmar

 • 8

  Ställ in den totala volymen till 1 500 mL

 • 9

  Starta nutritionsbehandlingen

Tryck och håll in icons-ml.png under 5 sekunder för att aktivera intervalläget.
Tryck på icons-info.png för att se MÄNGD GIVEN VOLYM.
Tryck på icons-delete.png för att nollställa MÄNGD GIVEN VOLYM.
Tryck och håll in icons-circuit.png under 2 sekunder för att starta autopåfyllning.
Tryck på icons-circuit.png och icons-start.png igen för att avsluta autopåfyllning i förtid.
Tryck på icons-start.png för att bekräfta larmet PÅFYLLNING KLAR.
Använd icons-less.png och icons-plus.png för att ställa in flödeshastigheten för tillförseln av sondnäring.
Tryck för icons-ml.png att öppna volyminställningsskärmen.
Tryck på icons-ml.png för att komma till skärmen ange bolusdos.
Använd icons-less.png och icons-plus.png för att ställa in den volym som ska ges upprepade gånger bolusdos.
Tryck på icons-ml.png för att komma till skärmen ANGE INTERVALL.
Använd icons-less.png och icons-plus.png för att ställa in tiden från start av en bolusdos till start av nästa bolusdos.
Tryck på icons-ml.png för att komma till skärmen ange total mängd volym.
Använd icons-less.png och icons-plus.png för att ställa in den totala volym sondnäring som ska ges.
Tryck på icons-start.png för att starta nutritionsbehandlingen.

Du har slutfört den här övningen.

Innehållet på den här sidan kan bara ses i en ipad/dator .