Alarmy
1
1
Pompa Compat Ella® ostrzega użytkowników o usterkach za pomocą alarmów dźwiękowych i wizulanych, używając różnych dźwięków, kolorów, komunikatów tekstowych i symboli, aby ułatwić rozwiązanie problemu. Każdy z alarmów ma indywidualny ekran i komunikaty. Przejdź do każdego z poniższych punktów, aby dowiedzieć się więcej na temat alarmów pompy Compat Ella®
 1. no-alarms.jpg
  Potwierdzanie
  alarmów
 2. common-alarms.jpg
  Najczęstsze
  alarmy
 3. admin-set-alarms.jpg
  Alarmy zestawu do
  podawania żywienia
 4. battery-alarms.jpg
  Alarmy
  akumulatora
 5. other-alarms.jpg
  Inne
  alarmy