Wyjaśnij Annie jak używać pompy Compat Ella®. Po zakończeniu testu otrzymasz certyfikat poświadczający ukończenie ćwiczeń praktycznych w postaci 6 zadań w Centrum szkoleniowym Compat Ella®
practice-anna.png

UZYSKIWANIE CERTYFIKATU

1
1