Wyłączenie odpowiedzialności
Producenci Compat® nie gwarantują w żaden sposób, że materiały i informacje dotyczące Centrum Szkoleniowego Compat Ella® są odpowiednie lub dostępne we wszystkich krajowych lokalizacjach lub językach. Wszystkie odwołania odnoszą się do prawa szwajcarskiego, które jako jedyne ma zastosowanie do „Ośrodka szkoleniowego Compat Ella®”. Aby ułatwić użytkowanie, witrynę internetową utworzono w języku angielskim i przetłumaczono na inne języki. Jeśli jednak wersja w języku angielskim jest w jakikolwiek sposób sprzeczna z wersją w innym języku, obowiązuje wersja angielska. Zgadzasz się, że wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z korzystania z tej Witryny internetowej i/lub aplikacji lub z nim związane podlegają prawu szwajcarskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów kantonu Vaud w Szwajcarii.

Copyright © Compat®
1
1