Zasady i warunki
Witamy w Centrum Szkoleniowym Compat Ella®. Mamy nadzieję, że Ci się tu spodoba.
Producenci Compat® dążą do utrzymania zaufania do użytkowników Centrum Szkoleniowego Compat Ella® (Witryna internetowa) . Korzystanie ze strony internetowej podlega poniższym zasadom.
  1. Dozwolone użytkowanie
Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową i, jeśli to możliwe, zamieszczania w niej materiałów takich jak pytania, wpisy i treści multimedialne (np. zdjęcia, filmy).
Korzystanie ze strony internetowej i zamieszczanych w niej materiałów nie może być w żaden sposób nielegalne ani nieprzyzwoite. Należy uważać, aby:
(a) nie naruszyć praw prywatności innej osoby;
(b) nie naruszyć żadnych praw własności intelektualnej;
(c) nie wygłaszać stwierdzeń zniesławiających (a także do producentów Compat®), odnoszących się do pornografii, mających charakter rasistowski lub ksenofobiczny, promujących nienawiść lub nawołujących do przemocy lub zamieszek;
(d) nie zamieszczać plików zawierających wirusy lub mogących doprowadzić do problemów z zabezpieczeniami; ani
(e) w żaden inny sposób nie naruszyć integralności strony internetowej.
Należy pamiętać, że firma Compat® może usunąć ze strony internetowej wszelkie treści, które uzna za nielegalne lub nieprzyzwoite.
  1. Ochrona danych
OInfromacja o ochronie prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych lub materiałów udostępnianych na tej stonie internetowej. Więcej informacji można znaleźć tutaj
  1. Własność intelektualna
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i znaki towarowe, do materiałów publikowanych przez producentów Compat® lub w ich imieniu w Witrynie internetowej (np. tekstów i obrazów) są własnością producentów Compat® lub ich licencjodawców.
Wolno powielać fragmenty treści strony internetowej na własny, prywatny (tj. niekomercyjny) użytek pod warunkiem zachowania informacji o wszystkich prawach własności intelektualnej, w tym o prawach autorskich, które mogą widnieć w takich treściach (np. © Compat®) i przestrzegania tych praw.
  1. Odpowiedzialność prawna
Chociaż dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność materiałów umieszczonych w naszej Witrynie internetowej i uniknąć zakłóceń, nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładne informacje, zakłócenia, przerwy w działaniu lub inne zdarzenia, które mogą spowodować szkody, zarówno bezpośrednie (np. awaria komputera), jak i pośrednie (np. utrata zysku). 
W tej Witrynie mogą znajdować się odnośniki do stron innych niż strony Compat®. Nie mamy żadnej kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie zawsze je popieramy i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, w tym za ich treść, dokładność lub funkcjonowanie. W związku z tym zachęcamy do dokładnego zapoznania się z informacjami prawnymi podanymi w tych witrynach internetowych stron trzecich, włącznie z zapoznawaniem się z wszelkimi ich zmianami.
Użytkownik może prowadzić stronę internetową osoby trzeciej i chcieć w niej zamieścić łącze do tej strony internetowej. Nie wyrażamy sprzeciwu wobec umieszczania takich odnośników, o ile użytkownik użyje dokładnego adresu strony głównej tej Witryny (tj. bez głębokiego linkowania) i nie będzie w żaden sposób sugerował, że jest powiązany z producentami Compat® lub przez nich wspierany. Nie wolno stosować „ramkowania” ani podobnych praktyk i należy upewnić się, że łącze do storny internetowej otwiera ją w nowym oknie.
  1. Kontakt z nami
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Witryny prosimy o kontakt.
  1. Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach użytkowania. Prosimy o okresowe przeglądanie zawartych na tej stronie warunków użytkowania i wszelkich nowych informacji.
  1. Prawo właściwe i jurysdykcja
Nie gwarantujemy w żaden sposób, że materiały i informacje dotyczące Centrum Szkoleniowego Compat Ella® są odpowiednie lub dostępne we wszystkich krajowych lokalizacjach lub językach. Wszystkie odwołania odnoszą się do prawa szwajcarskiego, które jako jedyne ma zastosowanie do „Centrum szkoleniowego Compat Ella®”. Aby ułatwić życie użytkownikom, witrynę internetową utworzono w języku angielskim i przetłumaczono na inne języki. Jeśli jednak wersja w języku angielskim jest w jakikolwiek sposób sprzeczna z wersją w innym języku, obowiązuje wersja angielska. Zgadzasz się, że wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z korzystania z witryny internetowej i/lub aplikacji lub z nim związane podlegają prawu szwajcarskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów kantonu Vaud w Szwajcarii.
Copyright © Compat®.
1
1