Klawiatura
0
0
Przesuń wskaźnik myszy i kliknij na pompę Compat Ella®, aby poznać jej klawiaturę i wygląd przycisków.
keypad-learn.png
 • Zone 1
 • Zone 2
 • Zone 3
 • Zone 4
 • Zone 5
 • Zone 6
 • Zone 7
 • Zone 8
 • Zone 9
 • arrow

  Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć pompę.

 • arrow

  Naciśnij, aby uruchomić i wstrzymać program podawania żywienia lub wstrzymać alarm.

 • arrow

  Naciśnij kilkukrotnie, aby przewinąć ustawienia pompy.

 • arrow

  Naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy, aby automatycznie napełnić pompę. Naciśnij ponownie, aby przerwać automatyczne napełnianie.

 • arrow

  Naciśnij, aby ustawić na ekranie wartość domyślną lub 0.

  Naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować wszystkie parametry programu podawania żywienia.

 • arrow

  Naciśnij, aby zmniejszyć wartość (przytrzymanie: przyspieszenie szybkości zmiany).

  Naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

 • arrow

  Naciśnij kilkukrotnie, aby przewinąć zaprogramowane wartości prędkości, objętości i przerwy (gdy aktywny jest tryb podaży przerywanej).

 • arrow

  Naciśnij, aby zwiększyć wartość (przytrzymanie: przyspieszenie szybkości zmiany).

  Naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

 • arrow

  Naciskaj kilkukrotnie, aby przewijać informacje programu żywienia.

  Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do danych historycznych objętości z ostatnich 30 dni.

 1. pump-front.jpg
  Przód
  pompy
 2. keypad-2.png
  Klawiatura
 3. icons.jpg
  Ikony
  ekranu
 4. battery.jpg
  Akumulator
 5. color-screens.jpg
  Stan pompy
  & i kolory
 6. pump-rear.jpg
  Tył pompy